Obsługa

Doświadczenie sprawia że jesteśmy ekspertami

Nie pozostawiamy naszych Klientów samych z problemami. Nasz kompetentny zespół techniczny zapewnia wsparcie oraz serwis, dostarczając wszystkich niezbędnych części zamiennych, czy też oferując regularne przeglądy, konserwację bądź naprawę usterek.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług serwisowych i czerpania zysków płynących z:

 • zwiększenia bezpieczeństwa instalacji
 • wydłużenia żywotności instalacji
 • znaczących oszczędności w zakresie konsumpcji energii i zużycia materiałów eksploatacyjnych
 • zapobieganie problemom z organami nadzoru i niezadowoleniem mieszkańców

Nasz serwis zapewnia globalne wsparcie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Państwa zakładu i wykonuje usługi serwisowe zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i wytycznymi VDI (Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów). Nawet jeśli posiadasz instalację innego producenta, będzie nam bardzo miło pomóc Ci przy pracach konserwacyjnych i naprawczych.

 • Sprawdzanie działania
 • Ocena całego systemu
 • Weryfikacja parametrów
 • Pomiary natężenia przepływu powietrza, temperatury i spadku ciśnienia
 • Czyszczenie płuczki, kolumny złoża, linii recyrkulacji
 • Konserwacja napędów
 • Małe naprawy
 • Ustawiania optymalnego punktu pracy
 • Dzienniki konserwacji