Tholander Inżynieria Środowiska …

wiecej niż tylko budowa instalacji

Instalacje kontroli zanieczyszczeń powietrza są tylko tak dobre, jak ich koncepcja. Dlatego nasz zespół ekspertów przywiązuje wielką wagę do dokładnej analizy tematu i opracowania rozwiązań. Obejmuje to:

 • Szczegółowy opis zadania
 • Dokładne wyjaśnienie podstawowych parametrów
 • Określenie warunków lokalizacyjnych

Zgodnie z naszą filozofią, nie skupiamy się jedynie na dostawie instalacji lecz chcemy także towarzyszć naszym Klientom w całym projekcie jako kompetentny partner:

Zadania Klienta

Rozplanowanie

Możemy oszacować i przedstawić rozwiązania problemów odnośnie powietrza dolotowego już na etapie koncepcji i doradzić w wyborze technologii dostosowanej do potrzeb Klienta. Wspieramy się naszym wieloletnim doświadczeniem zebranym z ponad 1000 pomyślnie zrealizowanych inwestycji.

Pomiary

Jeśli przepływ powietrza jest już oszacowany należy skorzystać z tego faktu. Im więcej wiadomo o parametrach powietrza dolotowego, tym bardziej efektywnie i wydajnie można zaprojektować instalację. Inwestycja w pomiary obciążenia zaprocentuje później przy realizacji projektu. Oferujemy rzeczowe doradztwo oraz możliwość przeprowadzenia następujących pomiarów:

 • Olfaktometryczny pomiar uciążliwości zapachowej
 • TOC (całkowity węgiel organiczny)
 • analiza poszczególnych substancji
 • objętościowy pomiar przepływu powietrza
 • po miar temperatury gazów dolotowych
 • pomiar wilgotności
 • pomiar ilości cząsteczek zanieczyszczeń

Pilotaż

W wielu aplikacjach zasadne jest skorzystanie z badań pilotażowych przed wypracowaniem ostatecznej koncepcji instalacji w pełnej skali. Należy rozważyć to w przypadku gdy powietrze zanieczyszczone jest zróżnicowanymi / złożonymi związkami zanieczyszczeń, które to mogą być zdefiniowane przez wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku biologicznej obróbki powietrza, zastosowanie instalacji pilotażowych jest szczególnie zalecane - zwłaszcza gdy brak odniesienia do innych instalacji.

Dodatkowe nakłady poniesione na badania pilotażowe zwrócą się dzięki wynikowej wiarygodności pracy instalacji. Zapewni to optymalizację działania instalacji (brak blokowania) oraz konsumpcji mediów. Jeśli to konieczne, jesteśmy w stanie dostarczyć instalację pilotażową dla różnych technologii separacji zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnić wsparcie przy pomiarach.

Koncepcja

Nasi doświadczeni inżynierowie zadbają o opracowanie zoptymalizowanej koncepcji oczyszczania złowonnych gazów w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie praktyczne. W ten sposób można uzyskać oszczędności zarówno w zakresie środków inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych.

 • Materiały produkcyjne
 • Obsługa
 • Technika wykrywania
 • Kanały powietrzne
 • Zarządzanie powietrzem procesowym

Opierając się na wiedzy operacyjnej naszych inżynierów-projektantów możemy wspierać naszych Klientów w optymalizacji koncepcji procesu oczyszczania powietrza. Nasi Klienci zyskują potencjał w kwestii inwestycyjnej oraz kosztów operacyjnych instalacji.

Aprobaty

Zapewniamy wsparcie ekspertów w opracowywaniu dokumentów homologacyjnych zgodnie z przepisami TA-Luft, BlmSchV, DIN itd.

Realizacja

Weźmiemy na siebie wszystkie niezbędne czynności przy koordynacji prac montażowych związanych z budową nowej instalacji oczyszczania powietrza - jako generalny wykonawca lub jako część umowy projektowej.

Rozruch

Nie pozostawiamy naszych Klientów samych z instalacją. Nasz kompetentny zespół serwisowy zapewnia wsparcie oraz serwis, dostarczając wszystkich niezbędnych części zamiennych, czy też oferując regularne przeglądy, konserwację bądź naprawę usterek.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług serwisowych i czerpania zysków płynących z:

 • Zwiększenia bezpieczeństwa instalacji
 • Wydłużenia żywotności instalacji
 • Znacznych oszczędności w zakresie konsumpcji energii i zużycia materiałów eksploatacyjnych
 • Zapobieganie problemom z organami nadzoru i niezadowolonymi mieszkańcami

Obsługa

Nasz serwis zapewnia globalne wsparcie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Państwa zakładu i wykonuje usługi serwisowe zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i wytycznymi VDI (Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów). Nawet jeśli posiadasz instalację innego producenta, będzie nam bardzo miło pomóc Ci przy pracach konserwacyjnych i naprawczych.